Асоциация ВиК Исперих

Извънредно Общо събрание на Асоциацията по В и К гр. Исперих на 28.12.2017 г.
Покана за извънредно Общо събрание - публикувана на 29.11.2017 г.
Договор 1
Договор 2
Писмо от Община Исперих
Писмо от Общински съвет - Исперих
Решение №150 на Общински съвет - Исперих
Решение №151 на Общински съвет - Исперих
Протокол №16/28.12.2017 г. - публикуван на 03.01.2018 г.

 

Извънредно Общо събрание на Асоциацията по В и К гр. Исперих на 03.10.2017 г.
Покана за извънредно Общо събрание - публикувана на 04.09.2017 г.
Проект на бюджет за 2018 г.
Обяснителна записка към проект на бюджет 2018 г.
Протокол №15/03.10.2017 г. - публикуван на 17.10.2017 г.

 

Редовно Общо събрание на Асоциацията по В и К гр. Исперих - 06.03.2017 г.
Покана за общо събрание на - публикувана на 07.02.2017 г.
Годишен отчет за  дейността на Асоциация по ВиК за 2016 г.
Отчет за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК за 2016 г.
Обяснителна записка към отчет за изпълнение на бюджета 2016 г.
Годишен финансов отчет за 2016 г.
Бюджет за 2017 г.
Протокол №14/06.03.2017 г. - публикуван на 09.03.2017 г.

 

Бюджет за 2016 г. на Асоциация по В и К на обособената територия - на общините Исперих и Самуил, обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Исперих  – публикувано на 06.12.2016 г.
Бюджет за 2016 г.
Обяснителна записка към Бюджет 2016 г, във връзка с промяна на границите на обособената територия.
Приложение към обяснителна записка.
Заповед № 6 /09.11.2016 г.

 

Извънредно Общо събрание на Асоциацията по В и К гр. Исперих на 07.11.2016 г.

Покана  за извънредно Общо събрание  - публикувана на 04.10.2016 г,
Решение № 74 на Общински съвет Завет
Проект на бюджет за 2017 г.
Обяснителна записка към бюджет 2017 г.

Бизнес план 2017 - 2021 г. - публикуван на 04.10.2016 г.

Протокол №13/07.11.2016 г. - публикуван на 11.11.2016 г.
Заповед №6/09.11.2016 г. - публикурана на 11.11.2016 г.

 

 

Извънредно Общо събрание на Асоциацията по В и К гр. Исперих на 01.07.2016 г.

Покана  за извънредно Общо събрание  - публикувана на 31.05.2016 г.
Решение № 74 на Общински съвет Завет
Изменение на дневния ред - публикурано на 10.06.2016 г.
Протокол № 12/01.07.2016 г. - публикуван на 05.07.2016 г.

Бизнес план 2017 - 2021 г. - публикуван на 05.07.2016 г.

 

Редовно Общо събрание на Асоциацията по В и К гр. Исперих - 10.03.2016 г.
Покана за общо събрание на - публикувана на 11.02.2016 г.
Бизнес план на "ВиК"-Исперих
Отчет по дейността на Асоциация по ВиК за 2015 г.
Отчет за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК за 2015 г.
Годишен финансов отчет за 2015 г.
Бюджет за 2016 г.
Протокол № 11/10.03.2016 г. - публикуван на 11.03.2016 г.

 

Извънредно Общо събрание на Асоциацията по В и К гр. Исперих

Покана  за Общо събрание на 09.02.2016 г. - публикувана на 11.01.2016 г.
Протокол № 10/09.02.2016 г. - публикуван на 10.02.2016 г.

 

Извънредно Общо събрание на Асоциацията по В и К гр. Исперих

Протокол № 9/ 31.08.2015 г. - публикуван на 02.09.2015 г.
Покана за извънредно Общо събрание - публикувана на 03.08.2015 г.
Проект на бюджет за 2016 г.
Обосновка на разходите заложени в проект на бюджет за 2016 г.

 

Събрание на Асоциацията по В и К  гр. Исперих на 05.03.2015 г.
Покана за общо събрание на 05.03.2015 г.
Протокол № 8/05.03.2015 г.

 

Събрание на Асоциацията по В и К  гр. Исперих на 06.01.2015 г.
Покана за общо събрание на 06.01.2015 г.
Протокол № 7/06.01.2015 г.

 

Събрание на Асоциацията по В и К  гр. Исперих на 03.12.2014 г.
Покана за общо събрание на 03.12.2014 г.
Протокол № 6/03.12.2014 г.


Към началото на страницата