Асоциация ВиК Исперих

 

Извънредно Общо събрание на Асоциацията по В и К  гр. Исперих на 19.12.2019 г.
Покана за извънредно Общо събрание - публикувана на 18.11.2019 г.
Проект на Бюджет за 2020 г.
Обяснителна записка към проект на Бюджет за 2020 г.
Протокол 21 от 19.12.2019 г. АВиК Исперих

 

Извънредно Общо събрание на Асоциацията по В и К гр. Исперих на 25.06.2019 г.
Покана за извънредно Общо събрание - публикувана на 21.05.2019 г.

Годишен финансов отчет за 2018 г.

Бюджет за 2019 г.
Протокол № 20/25.06.2019 г.

 

Редовно заседание на Общо събрание на Асоциацията по В и К гр. Исперих на 12.03.2019 г.

Покана за Общо събрание - публикувана на 18.02.2019 г.
Отчет за изпълнение на бюджет 2018 г.
Годишен доклад 2018 г.
Обяснителна записка към отчет бюджет 2018 г.
Проект на бюджет 2019 г.
Бюджет 2019 г.
Протокол № 19/12.03.2019 г.

 

Извънредно Общо събрание на Асоциацията по В и К гр. Исперих на 14.11.2018 г.
Покана за извънредно Общо събрание - публикувана на 10.10.2018 г.
Проект на бюджет 2019 г.
Обяснителна записка към проект на бюджет 2019 г.
Протокол №18/14.11.2018 г.

 

Редовно Общо събрание на Асоциацията по В и К гр. Исперих на 06.03.2018 г.
Покана за редовно Общо събрание - публикувана на 01.02.2018 г.
Годишен отчет 2017 г.
Годишен финансов отчет
Отчет на бюджет 2017 г.
Бюджет за 2018 г.
Протокол №17/06.03.2018 г


Към началото на страницата