Асоциация ВиК Исперих

 

 

Редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на 27.02.2020 г.

1. Покана за провеждане на редовно заседание, публикувана на 24.02.2020 г.

2. Годишен отчет за дейността

3. Отчет за изпълнението на Бюджет за 2019 г.

4. Обяснителна записка към отчет за изпълнение на Бюджет за 2019 г.

5. Проект на Бюджет за 2020 г.

6. Обяснителна записка към проект на Бюджет за 2020 г.

7. Коригиран бюджет и обяснителна записка за 2020 г.

8. Протокол №22/27.02.2020 г.

9. Бюджет 2020 г.

 

Извънредно Общо събрание на Асоциацията по В и К  гр. Исперих на 19.12.2019 г.
Покана за извънредно Общо събрание - публикувана на 18.11.2019 г.
Проект на Бюджет за 2020 г.
Обяснителна записка към проект на Бюджет за 2020 г.
Протокол 21 от 19.12.2019 г. АВиК Исперих

 

Извънредно Общо събрание на Асоциацията по В и К гр. Исперих на 25.06.2019 г.
Покана за извънредно Общо събрание - публикувана на 21.05.2019 г.

Годишен финансов отчет за 2018 г.

Бюджет за 2019 г.
Протокол № 20/25.06.2019 г.

 

Редовно заседание на Общо събрание на Асоциацията по В и К гр. Исперих на 12.03.2019 г.

Покана за Общо събрание - публикувана на 18.02.2019 г.
Отчет за изпълнение на бюджет 2018 г.
Годишен доклад 2018 г.
Обяснителна записка към отчет бюджет 2018 г.
Проект на бюджет 2019 г.
Бюджет 2019 г.
Протокол № 19/12.03.2019 г.

 

Извънредно Общо събрание на Асоциацията по В и К гр. Исперих на 14.11.2018 г.
Покана за извънредно Общо събрание - публикувана на 10.10.2018 г.
Проект на бюджет 2019 г.
Обяснителна записка към проект на бюджет 2019 г.
Протокол №18/14.11.2018 г.

 

Редовно Общо събрание на Асоциацията по В и К гр. Исперих на 06.03.2018 г.
Покана за редовно Общо събрание - публикувана на 01.02.2018 г.
Годишен отчет 2017 г.
Годишен финансов отчет
Отчет на бюджет 2017 г.
Бюджет за 2018 г.
Протокол №17/06.03.2018 г


Към началото на страницата