Културен календар 2014 г.

Дата

Място

Културна проява

Организатор/и

1 януари

2014 г.

Община Кубрат

По населени места

Новогодишни сурвакания

Читалища

6 януари

2014 г.

гр. Кубрат

Ботеви празници – по случай 166-та годишнина от рождението

Култура и образование

6 януари

2014 г.

Община Цар Калоян, площад „Демокрация”

Тържествен водосвет за Йордановден

Община Цар Калоян и читалища

6 януари

2014 г.

Община Цар Калоян

166 години от рождението на Христо Ботев:

- музикално-поетичен рецитал по стихове на Ботев;

- литературно четене за живота и творчеството на поета революционер

Община Цар Калоян,читалища,СОУ

8 януари

2014 г.

НЧ по населени места на Община Самуил

Ден на родилната помощ

Читалищните настоятелства по населени места

11 януари

2014 г.

НЧ по населени места на Община Самуил.

Международен ден на думата „Благодаря”

Читалищните настоятелства по населени места

13 януари

2014 г.

НЧ в селата: Голям Извор и Хърсово, общ. Самуил

Посрещане на нова година по ромския календар

Читалищните настоятелства и кметове на селата: Голям Извор и Хърсово

21 януари

2014 г.

По населени места, общ. Кубрат

Честване Бабин ден

Читалища

21 януари

2014 г.

НЧ по населени места на Община Самуил

Международен ден на майчиния език

Читалищните настоятелства по населени места

21 януари

2014 г.

Община Цар Калоян - читалище

Ден на родилната помощ – извършване на ритуала „поливане”

Община Цар Калоян, Читалище

28 януари

2014 г.

гр. Разград

Община Разград

Ден на Разград

Община Разград

30 януари

2014 г.

гр. Кубрат

Поетична вечер – „Незабравимата поезия на Яворов”

НЧ – Кубрат

31 януари

2014 г.

с.Голям извор, с.Хърсово и

с. Богданци, общ. Самуил

Ден на ветераните

Кметове по населени места: с. Голям извор, с.Хърсово и с. Богданци

м. януари

2014 г.

По населени места на Община Кубрат

Подреждане на витрини:

 125 г. Н. Райнов,

 110 г. Г. Караславов,

 135 г. Симеон Радев,

 160 г. Ст.Стамболов

Читалища

 

1

2

3

4

13

февруари

2014 г.

По населени места, общ. Кубрат

Дегустация на вина

Читалища

14 февруари

2014 г.

с.Голям извор,

с.Богданци,

с.Кара Михал и

с. Здравец, общ. Самуил

Трифон Зарезан

Кметове по населени места: с. Голям извор,

с.Богданци,с. Кара Михал и с. Здравец

14 февруари

2014 г.

НЧ по населени места на община Самуил

Вечер на Свети Валентин

Кметове и читалищните настоятелства по населени места в общината

19 февруари

2014 г.

гр. Кубрат

Възпоменателни прояви и поднасяне венци на паметника на В. Левски по случай 141 годишнина от смъртта му

ОбК „В. Левски”

19 февруари

2014 г.

Община Цар Калоян - СОУ

Възпоменателни прояви

по случай годишнината от смъртта на В. Левски.

-Презентация за живота и делото на Апостола на Свободата

Община, Цар Калоян, читалища,СОУ

22 февруари

2014 г.

с.Хърсово

с. Голям извор, общ. Самуил

Пчеларска вечер

Председатели на пчеларското дружество, кметове и читалищните настоятелство в с.Хърсово и с. Голям извор

 

1

2

3

4

1 март

2014 г.

гр. Кубрат

Ден на любителското и художествено творчество

Читалища

1 март

2014 г.

Община Цар Калоян - площад  „Демокрация” и по населени места

Ден на любителското творчество - Ден на самодееца

-Празнична увеселителна вечер за самодейците към читалищата от Общината;

-награждаване на заслужили самодейци за дългогодишна творческа дейност.

-Благотворителна изложба на мартеници, изработени от деца и ученици и читалището.

-Фотоизложба  на самодейността от 50-те години до сега.

Община Цар Калоян,читалище и СОУ

2 март

2014 г.

гр. Кубрат

Кукерски игри по случай Сирни Заговезни

НЧ – Кубрат

3 март

2014 г.

гр. Кубрат

Тържествен концерт по случай Националния празник на България – 3 март. Поднасяне венци на паметници

Култура

3 март

2014 г.

Община Цар Калоян - площад  „Демокрация” и по населени места

Тържествен концерт по случай Националния празник на България - 3-ти март.Поднасяне венци на паметници.

Община Цар Калоян,читалище и СОУ

6 март

2014 г.

гр. Кубрат

Поздравителен концерт „Благодаря ти мамо”

НЧ – Кубрат

8 март

2014 г.

Читалища, детски заведения и училища по населени места на Община Самуил

Осми март

Директори на детски заведения, училища, кметове по населени места и общинска администрация

8 март

2014 г.

Пенсионерски клубове и общоградско тържество в Община Цар Калоян

Честване международния ден на жената

Община Цар Калоян и читалище

21 март

2014 г.

гр. Лозница

Общински конкурс за рисунка и литературни творби „Моята България”

Община Лозница

21 март

2014 г.

НЧ по населени места на община Самуил

Международен ден на поезията

Кметове и читалищните настоятелства по населени места

22 март

2014 г.

НЧ, детски заведения и училища по населени места на община Самуил

Посрещане на първа пролет

Директори на детски заведения, училища, кметове по населени места и  общинска администрация

27 март

2014 г.

с. Самуил,

с.Желязковец,

с. Хърсово, с.Голяма вода, с.Богданци, с.Ножарово, с.Владимировци и с. Здравец, общ. Самуил

Международен ден на театъра

Директори на детски заведения, училища, читалищните настоятелства населени места и общинска администрация

 

1

2

3

4

2 април

2014 г.

с. Самуил, с.Желязковец,

с. Хърсово, с.Голяма вода, с.Богданци, с.Ножарово, с.Владимировци и с. Здравец, общ. Самуил

Международен ден на детската книга

Директори на детски заведения, училища, читалищните настоятелства населени места и общинска администрация

13 април

2014 г.

По населени места на Община Кубрат

Лазаруване, Цветница

Читалища

13 април

2014 г.

НЧ, по населени места на община Самуил

Комичене

Читалищни настоятелства по населени места

15 април

2014 г.

По населени места на Община Кубрат

Празник на детската книга

Читалища

18 април

2014 г.

Община Кубрат

Вечер на хумора – VIII Национален конкурс „Хумор и сатира”

Община Кубрат

18 април

2014 г.

с. Самуил, с.Желязковец,

с. Хърсово, с.Голяма вода, с.Богданци, с.Ножарово, с.Владимировци и с. Здравец, общ. Самуил

Международен ден на културно -историческото наследство

Директори на детски заведения, училища, читалищните настоятелства населени места общинска администрация

20 април

2014 г.

гр. Лозница

Общински конкурс за детска рисунка „Природата – извор на живот”

Община Лозница

20 април

2014 г.

НЧ, детски заведения и училища по населени места на община Самуил

Великден

Директори на детски заведения, училища, кметове по населени места и общинска администрация Самуил

20 – 21 април

2014 г.

Община Кубрат

Великден – конкурси, състезания, забавни игри и хоро. „Христос Воскресе”- литургия

Култура

23 април

2014 г.

Централна Общинска Библиотека –Исперих

Национален маратон на четенето

Централна Общинска Библиотека –Исперих

29 април

2014 г.

с. Самуил, с.Желязковец,

с. Хърсово, с.Голяма вода, с.Богданци, с.Ножарово, с.Владимировци и с. Здравец, общ. Самуил

Международен ден на танца

Директори на детски заведения, училища, кметове по населени места и общинска администрация Самуил

м. април

2014 г.

Община Цар Калоян -площад  „Демокрация” и по населени места

Общоградско честване на сирни заговезни

Община Цар Калоян и читалище

м. април

2014 г.

Понаселени места на Община Цар Калоян

Седмица на детската книга и изкуствата за деца

Община Цар Калоян и читалище

м. април

2014 г.

Понаселени места на Община Цар Калоян

Лазаруване, Цветница

Община Цар Калоян и читалище

м. април/м. май

2014 г.

 

гр. Разград

Община Разград

Общински преглед на руската песен и танц

Община Разград

НПО

НЧ „Развитие 1869”

 

 

1

2

3

4

1-31 май

2014 г.

гр. Разград

Община Разград

Майски празници на културата

Община Разград

1 май

2014 г.

с. Каменово

с. Божурово

с. Беловец,  общ. Кубрат

Традиционен селищен празник

Читалища

1 май

2014 г.

с.Ножарово, общ. Самуил

Селски празник на с. Ножарово

Читалищно настоятелство, кмета на с. Ножарово

5 май

2014 г.

с.Кривица;

с.Богомилци;

с.Самуил;

с.Хърсово,

с.Владимировции с.Пчелина, общ. Самуил

Международен ден на хората с увреждания

Управители на социалните услуги, кметове по населени места и общинска администрация

6 май

2014 г.

с. Севар

с. Горичево, общ. Кубрат

Традиционен селищен празник

Култура

6 май

2014 г.

гр. Кубрат

Честване на Деня на храбростта. Поднасяне на венци

Култура

6 май

2014 г.

м. „Тюлбето” – с. Сейдол, общ. Лозница

6-ти май – Общински фолклорен празник в м. Тюлбето

Община Лозница

9 – 11 май

2014 г.

гр. Кубрат

Тринадесети Международен Фолклорен Фестивал – „Божурите”

Община Кубрат

15 май

2014 г.

НЧ, детски заведения и училища по населени места на община Самуил

Международен ден на семейството

Директори на детски заведения, училища, читалищните настоятелства населени места и общинска администрация

17 май

2014 г.

ИАР

”Сборяново”, общ. Исперих

Традиционен преглед на турския фолклор

Община Исперих

Читалище”Съзнание”

18 – 25 май

2014 г.

гр. Кубрат

Традиционен панаир

Община Кубрат

19 май

2014 г.

ИМ-Исперих

Европейска нощ на музеите-„Машина на времето-от праисторическия човек до марсианеца”

ИМ-Исперих

Община Исперих

21 май

2014 г.

гр. Лозница – Градски парк – Амфитеатър

Фестивал на етносите

Община Лозница

22 – 24 май

2014 г.

гр. Кубрат

VIII-ми Национален конкурс за млади изпълнители на забавна песен „Медни гласчета” – 2014 г.

Община Кубрат

23 май

2014 г.

ИМ-Исперих

Юбилейна изложба”Художника Йордан Андреев на 80г.”

ИМ-Исперих

Община Исперих

23 май

2014 г.

гр. Лозница

Общинска администрация

Изложба от местни творци-художници

Община Лозница

23 май

2014 г.

с. Кара Михал, общ. Самуил

Събор на селото

Читалищно настоятелство, кмета на с. Кара Михал

24 май

2014 г.

с.Пчелина, общ. Самуил

Селски празник на селото

Читалищно настоятелство, кмета на с. Пчелина

24 май

2014 г.

с.Голяма вода, общ. Самуил

Селски празник на селото

Читалищно настоятелство, кмета на с.Голяма вода

24 май

2014 г.

с. Голям извор, общ. Самуил

Селски празник на селото

Читалищно настоятелство, кмета на с.Голям извор

24 май

2014 г.

с.Самуил,

с. Желязковец,

с. Хърсово и

с. Владимировци, общ. Самуил

Честване на 24-ти май

«Ден на славянската писменост и българската  просвета и култура»

Директори на училища и общинска администрация

24 май

2014 г.

гр. Кубрат

Честване на Деня на гр. Кубрат и Деня на Българската просвета и култура

Община Кубрат

24 май

2014 г.

с. Звънарци

с. Медовене, общ. Кубрат

Традиционен селищен празник

Култура

24 май

2014 г.

Читалища и училища по населени места на община Цар Калоян

Ден на славянската писменост и култура

Община Цар Калоян,читалища,СОУ

30 и 31 май

2014 г.

гр. Разград

Община Разград

V Национален фестивал на клубовете и школите изучаващи български народни хора „Капанска китка”

НЧ „Бузлуджа 2010”

Община Разград

м. май

2014 г.

гр. Разград

Община Разград

Фестивал на хоровете от Североизточна България

Отбелязване на 135 години хорово дело в Разград

Община Разград

НЧ „Развитие 1869”

м. май

2014 г.

с. Езерче, общ. Цар Калоян

Провеждане турнир по свободна борба в чест на  Д.Добрев-първия олимпийски шампион за страната

кмета на с.Езерче

31 май – 2 юни

2014 г.

гр. Разград

Община Разград

Празничен детски фестивал „Шарена въртележка”

Община Разград

м. май/м. юни

2014 г.

гр. Разград

Община Разград

Международен пленер по живопис

Община Разград

ХГ „Проф. Илия Петров”

м. май/м. юни

2014 г.

гр. Ескишехир

„Парк Разград”

Република Турция

Община Разград

Пленер по скулптура

„Среща в Разград”

Община Разград

 

1

2

3

4

1 юни

2014 г.

гр. Кубрат

Митинг-поклонение пред паметника на Хр. Ботев, по случай 138 г. от гибелта му

Образование

1 юни

2014 г.

Читалища, детски заведения и училища по населени места на община Самуил

Ден на детето

Директори на детски заведения и училища, и общинска администрация

1 юни

2014 г.

Община Цар Калоян – площад „Демокрация”

Посрещане на участниците в похода „По стъпките на Таньо войводаДеннадетето- изложби,конкурси, състезания, забавни игри.

Община Цар Калоян,читалища,СОУ

2 юни

2014 г.

с.Владимировци

с.Самуил,

с. Желязковец и

с. Хърсово, общ. Самуил

Ден на  Ботев и а загиналите за свободата и независимостта на България

Директори на училища

2 юни

2014 г.

с. Владимировци

общ. Самуил

Празник на селото

Кмета на с. Владимировци и читалищното настоятелство

2 юни

2014 г.

Община Цар Калоян – площад „Демокрация”

Ден на Ботев и падналите за свободата на България

Община Цар Калоян,читалища,СОУ

2 юни

2014 г.

гр. Лозница

Общинска администрация

„Първи стъпки в занаятите” – Изложба на накити и сувенири – Приложно изкуство

Община Лозница

5 юни

2014 г.

с. Бисерци, общ. Кубрат

Традиционен селищен празник

Читалище

23 и 24 юни

2014 г.

гр. Разград

Община Разград

„Белите нощи на Разград” – Фестивал на недвижимите паметници на културата и културно-историческото наследство

Община Разград

РИМ – Разград

24 юни

2014 г.

НЧ по населени места на Община Самуил

Еньовден

Читалищни настоятелства по населени места

28 юни

2014 г.

Населени места на община Цар Калоян

Рамазан Байрам"

-Празнични концерти 
участие на самодейните творчески колективи

Община Цар Калояни читалище

м. юни

2014 г.

гр. Разград

Община Разград

Фестивал „Разград – градът е сцена”

Община Разград в партньорство НЧ „Развитие 1869”

м. юни

2014 г.

НЧ”Съзнание 1891”-Исперих

Фестивал на хвърчилата

НЧ”Съзнание 1891”-Исперих

 

1

2

3

4

4 и 5 юли

2014 г.

гр. Разград

Община Разград

„Звезден път” – национален детски фестивал за забавна песен и танц

Сдружение „Бъдеще за Европа”

5 и 6 юли

2014 г.

м. „Пчелина”

Община Разград

II Национален фолклорен събор „Лудогорие”

СНЦ „Лудогорие 2012”

РЕКИЦ „Читалища”

7 юли

2014 г.

По населени места на Община Кубрат

„Лято в библиотеката” – по специална програма с различни дейности/четене, рисуване, пр.изкуства, състезание и конкурси/

Читалища

17 юли

2014 г.

гр. Кубрат

Възпоменателни прояви и поднасяне венци на паметника на В. Левски, по случай 177 г. от рождението му

ОбК „В. Левски”

23-25 юли

2014 г.

гр. Разград

Община Разград

XIV Ежегоден панаир на киселото мляко и Фестивал на народните традиции и художествени занаяти

Община Разград

29 юли

2014 г.

По населени места на Община Кубрат

Концертни програми по повод Рамазан Байрам

Читалища

Община Кубрат

м. юли

2014 г.

с.Езерче, общ. Цар Калоян

Празник на с. Езерче с народни борби

Община Цар Калоян и читалище

м. юли/м. август

2014 г.

гр. Разград

Община Разград

„Военен събор в лагера на Траян Деций” – събитие от Проект на Община Разград по ОПРР „Абритус – мистика и реалност”

Община Разград

 

 


Към началото на страницата