ЩАБ при бедствия и аварии

Последна актуализация: Заповед № ОМП-002/26.01.2022 г.

 

ЗАПОВЕД ОМП-007/07.08.2019 г. -  УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ОБЯВЕНОТО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ на териториите на общините Исперих, Самуил и Завет
ЗАПОВЕД ОМП-006/31.07.2019 г. -  ОБЯВЕНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ на териториите на общините Исперих, Самуил и Завет за периода 31.07.2019 г. до 06.08.2019 г.

 

 

 

П Л А Н ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ В ОБЛАСТ РАЗГРАД

 

Приложение № 1       

Термини и определения.

Приложение № 2     

Областен съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на Област Разград.

Приложение № 3    

Карти на заплахата и риска от наводнения по поречието на река Бели Лом.

Приложение № 4 

Списък на обекти за обществено обслужване, лечебни заведения за болнична помощ, училища и детски градини, независимо от тяхната категория по чл. 137 от ЗУТ.

Приложение № 5

Списък на рисковите обекти в област Разград.

Приложение № 6     

Шаблон за оценка на риска в област Разград.

Приложение № 7

Организационна структура за управление при бедствия.

Приложение № 8    

Заповед на Областния управител на област Разград за създаване на щаб за изпълнение на ПЗБ.

Приложение № 9      

Ресурси за изпълнение на задачите при бедствия.

Приложение № 10     

План за действие в област Разград.

Приложение № 11   

План за защита при земетресение.

Приложение № 12

План за защита при промишлени аварии

Приложение № 13    

План за защита при наводнение.

Приложение № 14  

Разчет евакуация при наводнения.

Приложение № 15

План за защита при ядрена или радиационна авария.

Приложение № 16

План за защита при химическо замърсяване, свързано с промишлени аварии.

Приложение № 17

Външен авариен план на Еко България ЕАД.

Приложение № 18

План за защита при силни бури, снегонавявания и обледявания.

Приложение № 19

План за защита при възникване на пожари - горски и полски, в урбанизирани територии

Приложение № 20

СОП пожари.

Приложение № 21

План за защита при бедствия на РЗИ Разград.

Приложение № 22

План на Електроразпределение Север АД

Приложение № 23

СОП катастрофи.

Приложение № 24

План за защита на ОДБХ Разград.

Приложение № 25

План на ДГСКъм началото на страницата