ОА2.13 Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект

Наименование

на услугата     

ОА2.13

Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект строеж

Правно основание

чл. 175, ал. 1, 2 и 5 от Закона за устройство на територията

Бланка на искане

Прикачен файл

Необходими документи

1. Писмено искане.

2. Екзекутивни документи.

3. Документ за платена такса.

Срок за изпълнение

7 дни  

Такса

Такса - чл. 28, ал. 9 от Тарифа 14 на МРРБ


Прикачени файловеКъм началото на страницата