Териториални структири на Министерство на образованието, младежта и науката

Наименование

Адрес

Телефон, Факс, Електронна поща,
Интернет страница

Регионален инспекторат по образованието (РИО)

гр. Разград, ул. “Бели Лом” No40 пк 21

Тел.: 084/611117
Факс: 084/660934

Ел. поща: 
rio_razgrad@mbox.contact.bg
Интернет страница:
http://rio-razgrad.hit.bg/Към началото на страницата