Културен календар 2013 г.

СЪБИТИЕ

ДАТА

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

ОРГАНИЗАТОР

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ

1.

Ден на Разград

28 януари

Пл. „Възраждане” – гр. Разград

Община Разград

Цв.Бенонова

084618241,

Ж.Жечев

084618242

benonova@abv.bg

2.

Ден на родилната помощ

8 януари

Читалища по населени места в

Община Самуил

Читалищни настоятелства по населени места в Община Самуил

Севим Х. Рамаданова – Началник отдел „ОСДК”,

08477 2089

obrazovanie_samuil@abv.bg

 

3.

Международен ден на думата „Благодаря”

11 януари

Читалища по населени места в Община Самуил.

Читалищните настоятелства по населени места

 

Гл. експерт ”ОСДК”

Севим Х. Рамаданова

Тел. 08477/2089, е-mail

obrazovanie_samuil@abv.bg

4.

Посрещане на нова година по ромския календар

13 януари

Читалище с. Голям

Извор и с. Хърсово, Община Самуил

Читалищните настоятелства; кмета на с. Хърсово и на с. Голям извор; ОУ, с. Хърсово

 

Севим Х. Рамаданова – Началник отдел „ОСДК” 08477 2089

obrazovanie_samuil@abv.bg

5.

Ден на ветераните

31 януари

При паметниците и в читалищата в с. Голям извор, с. Хърсово и с. Богданци  Община Самуил

Кметства и читалищни настоятелства в Община Самуил

Севим Х. Рамаданова – Началник отдел „ОСДК”

08477 2089

obrazovanie_samuil@abv.bg

6.

1-ви януари Сурва „Васильовден”

1 януари

гр. Лозница – Централен площад

 

Народно читалище „Пробуда 1912 г.”, гр. Лозница и Общински читалищен съюз – Община Лозница

Георги Минков – Председател на Народно читалище

”Пробуда”

0887 664 509,

chitalishte_loznitsa@abv.bg

Юмер Мехов – мл. Експерт „ЕДВ и К”

obloznica@abv.bg

7.

 „Бабин ден” – Възпроизвеждане на обичая ”Бабуване”

 

21 януари

гр. Лозница – Централен площад

 

Народно читалище „Пробуда 1912 г.”, гр. Лозница и Общински читалищен съюз – Община Лозница

Георги Минков – Председател на Народно читалище

”Пробуда”

0887 664 509,

chitalishte_loznitsa@abv.bg

Юмер Мехов – мл. Експерт „ЕДВ и К”

084898726

obloznica@abv.bg

8.

Новогодишни сурвакания

1 януари

По населени места в Община Кубрат

Читалища

Здравко Вутов 0848 7 2326

9.

Възпоменателни прояви и поднасяне венци на паметника на Хр. Ботев по случай 165-та годишнина от рождението му

6 януари

гр. Кубрат

Община Кубрат – отдел „Култура” и отдел „Образование”

 

С.Калинов GSM 0879918155 e-mail kubrat@kubrat.bg

 

10.

Честване Бабинден

20 януари

По населени места в Община Кубрат

Читалища

Ф. Илиева

 0899918190 kubrat@kubrat.bg

11.

Възпоменателни прояви

по случай годишнината от смъртта

на В. Левски

18 февруари

Читалища по населени места на Община Цар Калоян

Община Цар Калоян и читалища

Найден Късов – Зам.кмет на Община Цар Калоян  

0889555035

kasov03@mail.bg

12.

Трифон Зарезан

14 февруари

с. Голям извор, с. Богданци,

с. Кара Михал и с. Здравец, Община Самуил

Кметства и читалищни настоятелства по населени места в Община Самуил

Севим Х. Рамаданова – Началник отдел „ОСДК”

08477 2089

obrazovanie_samuil@abv.bg

13.

Пчеларска вечер

22 февруари

Читалища в с. Хърсово и в с. Голям извор – Община Самуил

Председатели на пчеларското дружество, кметове и читалищни настоятелства – Община Самуил

Бахтишен Кьофтеджи –  Кмет на с. Голям извор

08374 333

Александър Дочев –  Кмет на с. Хърсово

08376  266

14.

Честване Трифон Зарезан.Общински конкурс

13 февруари

По населени места в Община Кубрат

Читалища

Ф. Илиева

0899 918190

kubrat@kubrat.bg

15.

Възпоменателни прояви и поднасяне венци на паметника на В. Левски по случай 140-годишнина от смъртта му

19 февруари

гр. Кубрат

ОбК „В.Левски”

Ф. Илиева

0899 918190 kubrat@kubrat.bg

16.

Седмица на мартеницата

26 февруари- 1 март

гр. Кубрат

Община Кубрат –отдел „Образование”

С.Георгиева

0899 918184

17.

 Ден на любителското и художествено творчество.

1 март

по населени места

Читалища

Здравко Вутов 0848 7-23-26

18.

Поднасяне  венци на паметници. Тържествен концерт по случай Националния празник на България – 3-ти март

3 март

гр. Кубрат

Община Кубрат – отдел „Култура”

Ф. Илиева

0899918190 kubrat@kubrat.bg

19.

Кукерски игри по случай Сирни Заговезни

17 март

гр. Кубрат

НЧ, Кубрат

Г.Денчева

0848 72326

20.

Осми март

8 март

Читалища, училища и ЦДГ по населени места на Община Самуил

Директори на ЦДГ, училища, кметове по населени места и Гл. специалист на „ОСДК”

Севим Х. Рамаданова – Началник отдел „ОСДК”

08477 2089

obrazovanie_samuil@abv.bg

21.

1-ви март – МАРТУВАНЕ

1 март

 

Във всички читалища по населени места в Община Лозница

Общински читалищен съюз 

А. Реджеб – Директор на дейност „Образование и култура”

Юмер Мехов – мл. Експерт „ЕДВ и К”

084898726

obloznica@abv.bg

22.

8-ми март – Международен празник на жената – Празнични концерти

8 март

 

Във всички читалища от Общината по населени места в Община Лозница

 

Общински читалищен съюз Община Лозница

А. Реджеб – Директор на дейност „Образование и култура”

Юмер Мехов – мл. Експерт „ЕДВ и К”

084898726

obloznica@abv.bg

23.

 22-ри март

„Първа пролет” – празнични концерти

22 март

Във всички читалища по населени места в Община Лозница

 

Общински читалищен съюз Община Лозница

А. Реджеб – Директор на дейност „Образование и култура”

Юмер Мехов – мл. Експерт „ЕДВ и К”

084898726

obloznica@abv.bg

24.

Международен ден на поезията

21 март

Читалища по населени места в Община Самуил

 

Кметове и читалищните настоятелства по населени места

Гл. експерт ”ОСДК”

Севим Х. Рамаданова

Тел: 08477/2089,е-mail  obrazovanie_samuil@abv.bg

25.

Посрещане на първа пролет

22 март

Читалища, училища и ЦДГ по населени места на Община Самуил

Директори на ЦДГ, училища, кметове по населени места и Гл. специалист на „ОСДК”

Севим Х. Рамаданова – Началник отдел „ОСДК”

08477 2089

obrazovanie_samuil@abv.bg

26.

Международен ден на театъра

27 март

Читалища, ЦДГ и училища по населени места  в Община Самуил

Директори на ЦДГ, училища,  читалищните настоятелства населени места и гл. експерт ”ОСДК”

Гл. експерт ”ОСДК”

Севим Х. Рамаданова

Тел. 08477/2089, е-mail

obrazovanie_samuil@abv.bg

27.

Национален конкурс за млади пианисти „Димитър Ненов” – за ученици от музикални школи и училища

 

5-7 април

 

Община Разград

Община Разград

НЧ „Развитие 1869”

Къща-музей

„Димитър Ненов”

Ц. Бенонова

084/618 241

Д. Славова

084/ 662 778

 

28.

Седмица на детската книга и изкуствата за деца

1-10 април

В читалищата на Община Цар Калоян

Читалища  и Община   Цар Калоян

Найден Късов-

 – Зам.кмет на Община Цар Калоян  

0889555035

kasov03@gmail.bg

29.

Международен ден на детската книга

2 април

Читалища, ЦДГ и училища по населени места на Община Самуил

Директори на ЦДГ, училища,  читалищните настоятелства населени места и  гл. експерт ”ОСДК”

Гл. експерт ”ОСДК”

Севим Х. Рамаданова

Тел. 08477/2089, е-mail

obrazovanie_samuil@abv.bg

30.

Великден

април

Читалища, ЦДГ и училища по населени места на Община Самуил

Директори на ЦДГ, училища, кметове по населени места и Началник отдел „ОСДК”

 

Севим Х. Рамаданова – Началник отдел „ОСДК”

08477 2089

obrazovanie_samuil@abv.bg

31.

1-ви април – Ден на хумора и шегата  – Музикално- сценични програми

1 април

 

 

 

Във всички читалища по населени места  в Община Лозница

Общински читалищен съюз

 А. Реджеб – Директор на дейност „Образование и култура”

Юмер Мехов – мл. Експерт „ЕДВ и К”

084898726

obloznica@abv.bg

32.

40 Години с ритмите на оркестър „Жен - Шен”.

Април 2013г.

НЧ”Съзнание1891”

Исперих

НЧ”Съзнание 1891”-Исперих

Савина Атанасова

08431/27-73

e-mail: saznanie_ih@abv.bg

33.

Национален маратон на четенето

23 април

Централна Общинска Библиотека -Исперих

Централна Общинска Библиотека -Исперих

Искра Цанкова

08431/21-42

34.

Лазаровден и Цветница –  Лазаруване

 

12 април

 

Читалище „Наука”, с. Каменар, Община Лозница

Общински читалищен съюз

А. Реджеб – Директор на дейност „Образование и култура”

Юмер Мехов – мл. Експерт „ЕДВ и К”

084898726

obloznica@abv.bg

35.

Великден – Празнични концерти и изложби

19 април

Във  всички читалища по населени места в Община Лозница

 

Общински читалищен съюз

А. Реджеб – Директор на дейност „Образование и култура”

Юмер Мехов – мл. Експерт „ЕДВ и К”

084898726

obloznica@abv.bg

36.

Вечер на хумора - VII-ми Национален конкурс "Хумор и Сатира"

1 април

гр. Кубрат

НЧ Кубрат

Г.Денчева

0848 72326

37.

Лазаруване, Цветница

8 април

По населени места в Община Кубрат

Читалища

Ф. Илиева

0899 918190 kubrat@kubrat.bg

38.

Дванадесети Международен Фестивал – „Божурите”

1-3 май

гр.Кубрат – м. Божурите

Читалища

Ф. Илиева GSM 0879918190 e-mail  kubrat@kubrat.bg

39.

Великден - конкурси, състезания, забавни игри и хоро."Христос Воскресе" - литургия

5 май

По населени места

Дирекция Култура в Община Кубрат

Ф. Илиева

0899 918190 kubrat@kubrat.bg

 

40.

Майски празници на културата-Честване на 40 години Художествена галерия “Проф. Илия Петров”;

- Национална изложба „Лудогорие”;

- „Дни на побратимените градове на град Разград”

- Общински преглед на руската песен и танц

- Честване 65 години от основаването на Радио Разград

 

 

1 – 31 май

 

 

 

Община Разград

ХГ „Проф. Илия Петров

 

 

 

Община Разград

ХГ „Проф. Илия Петров

 

 

Ц. Бенонова

084/618 241  Т. Тодоров

0885/843481, С. Димова

084/ 618 158,Ж. Жечев

084/ 618 242

В. Колева 084/ 661062

 

41.

XIIНационален конкурс за сюжетни и тематични танци „Децата на България танцуват”

20 години от провеждане на първото издание на конкурса

 

май

Община Разград

Национално сдружение за детско танцово изкуство

Национална секция на ЦИОФФ

 

Община Разград

Национално сдружение за детско танцово изкуство

Национална секция на ЦИОФФ

Ц. Бенонова

084618 241

Ж. Жечев 084/618 242

 

42.

40 години от откриването на ХГ „Проф. Илия Петров”

май

Община Разград

ХГ „Проф. Илия Петров”

Община Разград

 

Т. Тодоров

084662 735,

Н. Енчев 084 618242

43.

Европейска нощ на музеите

18 май

ИМ-Исперих

ИМ-Исперих

Община Исперих

Б.Матева

08431/47-83

e-mail:

boryanamateva@abv.bg

44.

Традиционен преглед на турския фолклор

18 май

ИАР”Сборяново”

Община Исперих

Читалище”Съзнание”

Севим Адем

08431/25-31

45.

Честване на 150г. образователно дело в гр. Цар Калоян / 1863г. – първото килийно училище в селището/

24 май

Църковния двор и Читалище „ Съзнай себе си”

СОУ „ Христо Ботев” и Община Цар Калоян

Нели Тодорова -0897493525

Найден Късов -0889555035

kasov03@mail.bg

46.

Селски празник на с. Ножарово

1 май

с. Ножарово, Община Самуил

Читалищно настоятелство, кмет на с. Ножарово,

Община Самуил

Закир Садула –  Кмет на с. Ножарово

0885 753 937

47.

Спортен турнир по борба

Началото на месец май

стадион с. Самуил

Община Самуил

Севим Х. Рамаданова – Началник отдел „ОСДК”

08477 2089

obrazovanie_samuil@abv.bg

48.

Събор на с. Кара Михал

23 май

с. Кара Михал, Община Самуил

Читалищно настоятелство, кмет на с. Кара Михал

Деница Ненкова – Кмет на с. Кара Михал 

0886 887 560

49.

Честване на 24-ти май

24 май

СОУ, с. Самуил;

ОУ, с. Желязковец;

ОУ, с. Хърсово;

ОУ, с. Владимировци –

Община Самуил

Директори на ЦДГ и училища и Началник отдел „ОСДК”,

Община Самуил

Севим Х. Рамаданова – Началник отдел „ОСДК”

08477 2089

obrazovanie_samuil@abv.bg

50.

Селски празник на с. Пчелина

24 май

с. Пчелина, Община Самуил

Читалищно настоятелство, кмет на с. Пчелина

Расим Кадир – Кмет на с. Пчелина

0897 086 830

51.

Селски празник на с. Голяма вода

24 май

с. Голяма вода, Община Самуил

Читалищно настоятелство, кмет на с. Голяма вода

Бейджан Реджеб –  Кмет на с. Голяма вода

0885 753 436

52.

Селски празник

на с. Голям извор

24 май

с. Голям извор, Община Самуил

Читалищно настоятелство, кмет на с. Голям извор

Бахтишен Кьофтеджи –  Кмет на с. Голям извор

08374 333

53.

6-ти май – Общински фолклорен празник в местността  Тюлбето

 

6 май

местността „Тюлбето” с. Сейдол, Община Лозница

 

Община Лозница

Айше Реджеб – Директор на дирекция в Община Лозница0884 898 726

obloznica@abv.bg;

ai_redgeb@abv.bg

54.

Общински фолклорен събор „Лозница пее и танцува”

25 май

 

гр. Лозница – Централен площад

Община Лозница

Айше Реджеб – Директор на дирекция в Община Лозница0884 898 726

obloznica@abv.bg;

ai_redgeb@abv.bg

55.

Общоселски събор в 

с. Веселина

24 май

 

с. Веселина, Община Лозница – парк

 

Кметство, с. Веселина;

Народно читалище ”Христо Ботев” с. Веселина

 

Ахмед Ахмедов – Кмет на с. Веселина – 0888 672 200;

Айше Реджеб – Директор на дирекция в Община Лозница0884 898 726

obloznica@abv.bg;

ai_redgeb@abv.bg

56.

24-ти май – Ден на просветата и културата

24 май

Във всички читалища по населени места в Община Лозница

Всички читалища в Община Лозница

Айше Реджеб – Директор на дирекция в Община Лозница

0884 898 726

obloznica@abv.bg;

ai_redgeb@abv.bg

57.

Традиционен селищен празник

6 май

с. Севар, с. Горичево, Община Кубрат

Община Кубрат – отдел „Култура”

Ф. Илиева

0899 918190 kubrat@kubrat.bg

58.

Честване Деня на храбростта. Поднасяне на венци.

6 май

гр. Кубрат

Община Кубрат

Ф. Илиева

0899 918190 kubrat@kubrat.bg

59.

Десетдневка на традиционния панаир

18-27 май

гр. Кубрат

Община Кубрат

Ф. Илиева

0899 918190 kubrat@kubrat.bg

60.

VІІ Национален конкурс за млади изпълнители на забавна песен "Медни гласчета"

18-20 май

гр. Кубрат

Община Кубрат

Ф. Илиева

0899 918190 kubrat@kubrat.bg

61.

Традиционен селищен празник

24 май

с. Звънарци, с. Медовене, Община Кубрат

Община Кубрат – отдел “Култура”

Ф. Илиева

0899 918190 kubrat@kubrat.bg

62.

Честване Деня на гр. Кубрат и Деня на Българската просвета и култура

24 май

Гр. Кубрат

Община Кубрат

Ф. Илиева

0899 918190 kubrat@kubrat.bg

63.

Фестивал „Разград – градът е сцена” по Договор за БФП

№ BG161PO001/1.1-10/2010/010 Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.” (ОПРР)

21 и 22 юни  

Община Разград

НПО

НЧ „Развитие 1869”

 

Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.” (ОПРР)

 

Ц. Бенонова

084/618 241

Н. Енчев

084618 242

64.

Белите нощи на Разград

 

23 и 24 юни

 

 

Община Разград

 

 

Община Разград

РИМ – Разград

Ц. Бенонова

084/618 241

Ж. Жечев

084/618 242

 Към началото на страницата