Община Завет

Община Завет

Площ

273.87 km²

Население

11 343 души

Икономика

Структуроопределящи са предприятията от машиностроенето, шивашката и фармацевтичната промишленост:

„Раломекс” АД – производство на селскостопански инвентар;

„Брайс Бейкър” – България – производство на силози за зърносъхранение.

Селското стопанство е водещ отрасъл в общината – отглеждане на зърнени и технически култури, животновъдство, птицевъдство, преработвателни предприятия – мелници и мандри.

 „АВИС” АД – производство на яйца и птици;

ССОЗ „Клас” ООД;

“Милър-продукт”ООД, с.Острово – производство на брашно.

„Маклер – комерс” – млекопреработвателно предприятие.

Културно-историческо наследство, събития и природни забележителности

Етнографска сбирка, галерия и информационен център

Музей на плуга

Останки от средновековната крепост „Калето”

Международен фолклорен фестивал

Конни надбягвания – част от републиканския приз на България

ДЛС „Воден – Ири Хисар” – възможности за ловен туризъм

Местността „Расовата”

Приоритети за развитие на общината

Приоритет 1 – Подобряване на техническата , социалната и екологичната инфраструктура на общината;

Приоритет 2 – Повишаване  конкурентоспособността на общинската икономика

Приоритет 3 – Подобряване качеството на човешките ресурси, чрез  повишаване качеството на образованието, професионалната подготовка и преквалификация;

Приоритет 4 – Повишаване качеството на живот, чрез благоустрояване на средата и подобряване услугите за местно население.

Местоположение

 

Контакти

гр. Завет, 7330
ул. „Лудогорие” № 19
тел:  (08442) 20 20;  0877 208 404
факс: (08442) 20 16
e-mail:
web: www.zavet-bg.com

Кмет

Ахтер Велиев

 


Вижте по-голяма картаКъм началото на страницата