Община Лозница

Община Лозница

Площ

240.61km²

Население

9 265 души

Икономика

Аграрният сектор в Община Лозница е традиционно водещ в местната икономика. В последните години бързо се увеличават малиновите и ягодовите насаждения. Развива се зеленчукопроизводството, отглеждането на билки и овощарството.

Функционира хладилен комплекс за замразяване на плодове и зеленчуци, както и предприятие за преработка на пчелен мед.

Културно-историческо наследство, събития и природни забележителности

Уникална музейна колекция „Царството на минералите”
Зоологическа градина, обсерватория и етнографски комплекс в училището в с. Сейдол
„Общински фолклорен празник в местността „Тюлбето”
Общински фолклорен събор „Лозница пее и танцува”
Вековна дъбова гора в местността „Тюлбето”

Приоритети за развитие на общината

Приоритет 1 – Създаване на условия за растеж и заетост, чрез развитие и модернизация на инфраструктурата и повишаване конкурентоспособността на общинската икономика;
Приоритет 2 – Интегрирано развитие на селищните територии и повишаване привлекателността и качеството на живот в общината ;
Приоритет 3
– Укрепване на институционалния капацитет на местно ниво и установяване на партньорство на национално и транс национално ниво.

Местоположение

 

Контакти

гр. Лозница, 7290
ул. „Васил Левски” 6
Факс: (08475) 24 03
Фронт - офис: 08475 25 51
E-mail: obshtina@loznitsa.bg
Web: www.loznitsa.bg

Кмет

Севгин Шукри

 

 


Вижте по-голяма картаКъм началото на страницата