Община Кубрат

Община Кубрат

Площ

439.93 km²

Население

20 336 души

Икономика

Тенденциите в развитието на общинската икономика през последните години очертават като структуроопределящи отрасли преработващата индустрия, селското и горското стопанство, търговията и услуги.

Приблизително 34% от площите в общината са заети със зърнени култури – пшеница, царевица, ечемик, като добивите от пшеница и ечемик са над средните за страната. Значително място заемат и площите със слънчоглед, винени лозя, овощни градини – главно кайсии, праскови, сливи.

Основни фирми, специализирани в животновъдството са ЕТ „АСОТЕКС“ – Х. Чакър и ЕТ „Мъдър – Хасан Али и Фатме Али“.

Водещи предприятия са:
„Лудогорие 91” АД – производство на кухненски прибори, маси, столове и др. от масивна иглолистна дървесина

Културно-историческо наследство, събития и природни забележителности

Градски музей

„Юперска кория” – останка от някогашната Делиорманска гора

„Мющерка” – естествено находище от див червен божур

„Божурите” – естествено находище от див червен божур

„Скални венци” – намира се в село Каменово

Общински фестивал „Божурите”

Национален конкурс за млади изпълнители на забавна песен „Медни гласчета”

Приоритети за развитие на общината

Приоритет 1 – Развитите на ефективен аграрен сектор;
Приоритет 2 – Стабилизирана икономиката – инвестиционна привлекателност и конкурентоспособност;
Приоритет 3 – Укрепване на човешкия капитал и подобряване на качеството на живот;
Приоритет 4
– Развитие и модернизация на техническата инфраструктура и подобряване на качествата на околната среда.

Местоположение

 

Контакти

гр. Кубрат, 7300
ул. „Княз Борис I” №1
тел.: (0848) 72020
факс: (0848) 73205
e-mail: kubrat@kubrat.bg
web: www.kubrat.bg

Кмет

Алкин Неби

 


Вижте по-голяма картаКъм началото на страницата