Икономика

Водещите отрасли в икономиката на Област Разград са селското стопанство, фармацевтиката, керамиката, шивашката, хранително-вкусовата и леката промишленост, машиностроенето, стоителството, търогията и услугите.

На фона на глобалните и национални икономически процеси, брутният вътрешен продукт (БВП) в област Разград  през 2010  г. спрямо 2007  г. е нараснал с 10.6 %.

През периода 2007-2010 г. с най-голям принос в икономиката на Област Разград са услугите, следвани от индустрията и селското стопанство.
Малките предприятия с до 9 заети лица имат най-голям дял в икономиката на Област Разград . От 89.8% през 2007  г. делът им нараства на 91.9% през 2010  г.

 

Структуроопределящи предприятия в Област Разград

Фармацевтика: „Биовет” АД, „Балканфарма” АД, „Завет” АД

Керамика: “Хан Аспарух” АД

Машиностроене: „Тракция” АД, „Дружба” АД, „МАТ” ООД,  „Инокс” ООД, „Раломекс” АД, “Добруджа - КИТ” АД

Лека промишленост: „Микро – 67” АД, „Лудогорие 91” АД, „Разград Полиграф” ООД, „Добрев прес” ЕООД

Селско стопанство: „Агротайм” ООД, „Аннона грейн” АД, „Аграком” ООД, „Агростил” ООД, „Агробул – Р” ООД, „Агротех” ООД, “Северагро” ЕООД, „Агротида” ООД, ССОЗ „Клас” ООД, ЕТ „АСОТЕКС“ – Х. Чакър

Шивашка промишленост: „МАГИ-КА” ООД, „Мелиса-текстил” ООД, “Ахинора” АД, “Мелиса - Текстил” ООД, ”Семела”ООД

Хранително-вкусова промишленост: „Млин - 97” АД

Преработвателна промишленост: „Амилум България” ЕАД, „Пилко” ЕООД, „АВИС” АД, „Октопод” ООД

Строителство: “Пътно строителство” АД, “Строймонтаж” ЕАД, “Абритус” ЕООД, “Строител” ЕАД, "Лудогорие” ООДКъм началото на страницата